VÝSTAVA V SEVERNÍCH ČECHÁCH

V sobotu 30.dubna jsme vystavovali naše velkoformátové fotografie na okraji Českého středohoří. Poutníci Svatomarkovského procesí ze Sinutce do Chrámců si mohli na závěr svého putování prohlédnout výsledky naší práce v prostorách lihovaru Zámeckých sadů Chrámce.

Poděkování za přípravu celé akce patří Janu Kvapilovi, Jiřímu Syrovátkovi a Zámeckým sadům Chrámce.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *